Peiling på «Lambda»

På oppdrag fra Kulturbyggene i Bjørvika har Peiling produsert en video hvor visjonen bak det arkitektoniske konseptet for nytt Munchmuseum presenteres. Peiling var også der da starten av byggingen ble markert.